Warunki

Ogólne warunki firmy Boats & Friends Sp. Z o.o.

§1 Zobowiązania i definicje terminów dotyczą stron zawierających umowę

(1) Niniejsze warunki regulują zasady usługi spływu pontonowego zamawianego/zakupowanego przez konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (tj. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Poniższe regulacje odnoszące się do zawarcia umowy dotyczą zamówień złożonych za pośrednictwem naszej strony internetowej http://www.boatsandfriends.fun.

(2) Umowa obowiązuje od chwili jej zawarcia z

Boats & Friends Sp. z o.o.
Daszynskiego 95
59-900 Zgorzelec
Polen

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi z naszej strony prawnie wiążącej oferty umownej, ale jest jedynie niewiążącym zaproszeniem konsumenta do zarezerwowania usług. Rezerwując żądaną usługę, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu.

Oferta jest przyjmowana na piśmie, w formie tekstowej lub poprzez bezpośrednie świadczenie usługi.

(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę umowy, poprzez pomyślne zakończenie procedury zamówienia dostępnej w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie odbywa się w następujących krokach:

1) Wybór dostępnego pakietu
2) Potwierdzenie poprzez wciśnięcie przycisku „Potwierdzam”
3) Sprawdzenie koszyka zakupów
4) Potwierdzenie poprzez przycisk „do kasy
5) Nie następuje żadna rejestracja, a dane nie są zapisywane
6) Rezerwacja może zostać bezpłatnie anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie

Przed złożeniem wiążącego zamówienia konsument może poprawić dane lub błędnie wprowadzane informacje, naciskając przycisk „Wstecz” na stronie internetowej, na której zapisywane są dane klienta lub anulować proces zamawiania, zamykając przeglądarkę.  internetową. Natychmiast potwierdzamy otrzymanie zamówienia- automatycznie wygenerowanym  e-mailem (potwierdzenie odbioru). Nie oznacza to jeszcze zawarcia umowy, przyjęcie oferty następuje na piśmie, w formie tekstowej lub bezpośrednio w ramach świadczenia usługi.

(5) Przechowywanie tekstu umowy przez stronę internetową: Prześlemy Ci szczegóły zamówienia i nasze warunki przez e-mail. Możesz również wyświetlić warunki w dowolnym momencie na https://boatsandfriends.fun/agb/. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły zamówienia nie są dostępne w Internecie.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają podatek VAT

(2) Konsument ma możliwość zapłaty w dniu korzystania z usługi gotówką (EUR / PLN) lub kartą.

§4 Dostępność

(1) O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas produkty są dostępne.

§5 Zastrzeżenie świadczenia usługi

Zastrzegamy sobie prawo do świadczenia usługi do momentu pełnej zapłaty.

****************************************************************************************************

§6 Prawo odstąpienia od umowy przez klienta jako konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym zastrzeżeniem, na mocy którego konsumentami są wszelkie osoby fizyczne, które zawierają transakcje prawne w celach, które w głównej mierze nie mogą być przypisane ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną):

Boats & Friends Sp. z o.o.
Daszynskiego 95
59-900 Zgorzelec
E-Mail info@boatsandfriends.fun

Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli zażądałeś, aby usługa została zrealizowana pomimo jej anulowania, będziesz musiał zapłacić uzasadnioną kwotę.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli anulujesz tę umowę, niezwłocznie zwrócimy wszystkie otrzymane od ciebie płatności, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu umowy. Skorzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodnimy inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę transakcję.

Jeśli zażądałeś, aby usługa została zrealizowana pomimo jej anulowania, będziesz musiał zapłacić uzasadnioną kwotę.

Koniec odstąpienia od umowy

****************************************************************************************************

§7 Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go)

Dla :
Boats & Friends Sp. z o.o.
Daszynskiego 95
59-900 Zgorzelec
E-Mail info@boatsandfriends.fun

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

§9 Język umowy

Jako język umowy dostępny jest polski i niemiecki.

****************************************************************************************************

§10 Obsługa klienta

Nasza obsługa klienta w zakresie pytań, reklamacji i skarg jest dostępna w dni powszednie od 8:00 do 22:00.

 

Telefon: ‭+49 514 662 939
Telefax: +49 3581 792 4788
E-Mail: info@boatsandfriends.fun

 

****************************************************************************************************

Warunki z lipca 2019