Impressum

Jakub Modróczki

DIČ CZ9607292640

Zahradní 5192

Chomutov 43004

Czech Republic

E-Mail: info@boatsandfriends.fun

Platforma Evropské komise pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/odr

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Naši e-mailovou adresu naleznete výše v impressum.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni sledovat předávané nebo uložené informace třetích stran nebo zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy je nám známo konkrétní porušení zákona. Pokud se dozvíme o příslušných porušeních zákona, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad jejichž obsahem nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány na možné porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době odkazování rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona přiměřená. Pokud se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsahy a díla vytvořená provozovateli těchto stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úprava, distribuce a jakýkoli druh využití mimo meze autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stažení a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud byste přesto zjistili porušení autorských práv, upozorněte nás prosím na tuto skutečnost. Pokud se dozvíme o porušení zákona, takový obsah okamžitě odstraníme.