1. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY

Z chwilą pisemnej lub ustnej rejestracji, kontrahentka/kontrahent, zwany dalej Klientem, składa wiążącą ofertę zawarcia umowy. Rejestrując się, Klient akceptuje Ogólne Warunki Umowy. Rezerwacja staje się wiążąca, gdy zostanie potwierdzona przez Boats & Friends e-mailem lub telefonicznie. W przypadku rezerwacji ekskluzywnych potwierdzenie następuje po telefonicznym uzgodnieniu.

2. PŁATNOŚĆ

Płatność za usługę odbywa się online z góry przez PayPal lub gotówką na miejscu. Dla grup od 5 osób wymagana jest zaliczka w wysokości 50%.

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA (ANULOWANIE)

Klient może odstąpić od umowy na 7 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanej imprezy. Decydująca jest data otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Boats & Friends. Odstąpienie musi zostać dokonane pisemnie lub telefonicznie i potwierdzone przez organizatora. Jeśli Klient odstąpi od umowy lub nie stawi się w umówionym terminie bez wcześniejszego odstąpienia od umowy, organizator żąda odszkodowania w wysokości 50%. Dla grup do 4 osób anulowanie jest bezpłatne do 24 godzin przed rozpoczęciem przejazdu, potem organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 100%. W przypadku grup od 5 osób anulowanie na mniej niż 48 godzin (2 dni) przed rozpoczęciem imprezy oraz w przypadku nieobecności Klienta opłata wynosi 100% ceny imprezy. Organizator może obliczyć szkodę konkretnie lub dochodzić roszczenia zastępczego.